Kenth Petterssons minnesfond, som inrättades i juni i år, ”ska stödja aktiviteter som främjar intresset för och kunskaper om arbetsmiljöfrågor och arbetslivets villkor” står det i minnesfondens nytagna stadgar.
Stipendiet ska delas ut vart femte år i samband med Handels kongresser. Både enskilda personer och organisationer kan komma ifråga. Men för att kunna söka stipendiet måste verksamheten vara dokumenterad.
300 000 kronor har hittills kommit in till minnesfonden.
– Det är mycket positivt att det har kommit in så mycket pengar och det är mer än vi hade väntat. Det visar att Kenth Pettersson har gjort ett starkt intryck på människor, säger Ritva Sandelin, , sekreterare på Handels förbundskontor.
De ekonomiska bidragen kommer från olika håll. 50 öre per medlem har gått till fonden men även privata donationer har förekommit. Organisationer både inom Sverige och Norden har skänkt pengar och Handels avdelningar har gett ur sina egna kassor.
Styrelsen består av Handels förbundsordförande Lars-Anders Häggström och Sten Lundqvist, ekonomichef på förbundskontoret samt tre personer ur Kenth Petterssons familj.