– Förhandlingarna har dragit ut på tiden eftersom arbetsgivaren först inte velat räkna med alla anställda när löneutrymmet skulle räknas fram, säger Handels avtalssekreterare John Haataja.
Avtalet ger, precis som normen blivit i årets avtalsrörelse, 10,2 procent på tre år. Det första året ger 3,8 procent. I avtalet finns en låglönesatsning som ger de som idag tjänar under 20 000 kronor i månaden en garanterad höjning på 650 kronor. De som tjänar över 20 000 får en garanterad höjning på 375 kronor första året.
För att kompensera för att annandag pingst bytts som helgdag till nationaldagen, som kan infalla när som helst under veckan, får de anställda en extra ledig dag de år nationaldagen ligger på lördag eller söndag.
Avtalet gäller från den första oktober 2007.