I november berättade Handelsnytt om svårigheterna som uppstått efter regeringsskiftet, med att få räkna med den tid man lägger på ett fackligt förtroendeuppdrag i sin a-kassa. Om uppdraget arvoderas per år kan det räknas in i villkoret, annars inte. Det betyder att en person som till exempel har tjänstledigt halvtid från sitt ordinarie arbete för att arbeta i en avdelningsstyrelse eller som uppsökare riskerar att i värsta fall få halverad a-kassa. Detta för att ersättningen baseras på de faktiskt arbetade timmarna. Man kan också missa en del försäkringsskydd.
Nu har Handels tagit fram rekommendationer för hur deras avdelningar runt om i landet ska hantera anställningsförhållandena. Svårigheterna med a-kassan gäller bara dem som får ersättning för förlorad arbetsförtjänst när de jobbar fackligt, inte de som får lön från sin vanliga arbetsgivare. Rekommendationen går ut på att Handels ska anställa de vars uppdrag omfattar mer än åtta timmar i veckan i snitt. Om man är anställd räknas vanligtvis den arbetade tiden, och inkomsten, som akassegrundande.
Undantag från regeln att anställa kan göras om uppdraget omfattar mindre än åtta timmar i veckan. Men den som är nyvald till ett fackligt uppdrag ska informeras av Handels om hur rätten till a-kassa påverkas om arbetet sker med ersättning för förlorad arbetsinkomst. Undantag från regeln ska göras i samråd med den förtroendevalde.
Något som kan bli ett problem är den regel i Lagen om anställningsskydd, Las, som säger att den som arbetat på visstidsanställning i mer än två år ska få en fast anställning. Många förtroendevalda har sina uppdrag mer än två år och om de efter några år inte skulle bli omvalda till förtroendeuppdraget kvarstår anställningen hos Handels. Handels ledning vill inte kommentera den nya rekommendationen än.