– Det är inte så att vi i facket är motarbetade på Ica. Å andra sidan får vi heller inget stöd. Men ett fackligt engagemang gagnar företaget, det har vi sett många exempel på, säger han till Handelsnytt.
Debattartikeln, som först publicerades på GPs webb i fredags, avslutas med en invit till Icas vd och koncernchef Kenneth Bengtsson att göra gemensak sak med Handels och bygga ett klimat som gör att händelser som köttfusket nyligen inte kan upprepas.

Handels ledning har hittills varit sparsamt med kommentarer kring skandalen på Ica Maxi för några veckor sedan, när teveprogrammet Uppdrag granskning avslöjade hur hanteringen av köttfärs gick till på fyra Maxi-butiker. I debattartikeln i GP tar Lars-Anders Häggström bladet från munnen och talar ut. Hans slutsats är att skandalen och den felaktiga hanteringen hade kunnat undvikas om butikerna hade haft en stark facklig kultur.
– Om en fackklubb tar upp en sån här sak, protesterar mot en hantering som man vet är felaktig, då hade man kunnat undvika det som hände nu, som ju skadar företaget.

Lars-Anders Häggström ser med kritiska ögon på sin egen organisation också. Handels måste bli bättre på att tala om att civilkurage är något positivt.
– Vi måste förmedla att det är ok att ställa krav. Att det är illojalt att vara tyst. Lojalitet är att vara ärlig och säga till när något är fel.
I debattartikeln skriver Lars-Anders Häggström: ”En facklig uppgift är att stärka medlemmarna så att det med bibehållen lojalitet till företaget kan protestera mot felaktigheter på arbetsplatsen. Medlemmarna ska inte behöva uppleva att de är för eller emot företaget.”

Den starka lojaliteten mot företaget bland dem som jobbar på Ica har ju när det gäller köttfärsskandalen inte alls gagnat företaget, utan tvärtom. Lars-Anders Häggström är övertygad om att om företag och fack gör gemensam sak nu så är det ett gyllene tillfälle både att stärka en äkta lojalitet som går ut på att ärlighet varar längst och att stärka det fackliga engagemanget. Därför hoppas han att Icas ledning markerar inför alla i företaget att fackligt arbete är positivt, att man gärna ser att de anställda är med i facket och att man utarbetar riktlinjer för hur den fackliga tiden används.
– Fackligt arbete regleras ju i förtroendemannalagen, vi vill bara att man följer den. Idag är det motigt för många att ta ut sin fackliga tid. Någon annan kanske måste göra ens jobb då förutom sitt eget, det finns inga vikarier. Och vill man komma iväg på facklig utbildning är det ofta något på jobbet som gör att man inte kan undvaras.

Med klara riktlinjer från ledningens sida för hur man kan använda den fackliga tiden blir det lättare att vara fackligt aktiv, tror Lars-Anders Häggström.
– Om vi sen inte lyckas värva medlemmar och få dem aktiva, då är det vårt problem, konstaterar han.