Exempel på receptfria nikotinläkemedel är plåster, tuggummin, sugtabletter, inhalatorer och så kallad microtab. I dag får bara Apotekets sälja det, men riksdagen vill göra läkemedlen mer tillgängliga för att få fler att sluta röka, då det kan komma att säljas i närbutiken med längre öppettider än Apoteket.
– En paradox i detta sammanhang är att tillgängligheten till tobak i vårt land är bättre än till nikotinläkemedel i avvänjande syfte, sa Finn Bengtsson (m) under gårdagens debatt i riksdagen.
Receptfria nikotinläkemedel ska inte få säljas till personer under 18 år. Den företagare som säljer nikotinläkemedel i sin butik ska på samma sätt som om den säljer tobak ha rutiner för hur personalen ska kontrollera köparens ålder.
Vänsterpartiet är helt emot beslutet och tycker att receptfria nikotinläkemedel bara ska säljas på Apoteket och av medicinskt och farmaceutiskt utbildad personal.
– Ytterligare en svår uppgift för detaljhandeln är att leva upp till åldersgränsen. I propositionen sägs det att det ska finnas en tydlig och klar skylt med information om förbudet och att nikotinläkemedel inte får säljas eller lämnas ut till den som inte fyllt 18 år. Erfarenheterna av handelns sätt att hitintills lyckas leva upp till kravet på åldersgräns när det gäller försäljning av folköl och cigaretter visar tydligt att det är svårt med kontrollen för handeln, säger Elina Linna (v).

Detta tycker Handels