Handelsnytt har tidigare skrivit om att Coop Konsum i Leksand har sagt upp sex heltidsanställda för att sedan återanställa dem på deltid. Deltidstjänsterna skulle ligga på runt sju timmar mindre i veckan, och de anställda räknade ut att de skulle förlora runt 4000 kronor i månaden på det.
Coops syfte var att fördela heltidstjänsterna på fler deltider. Men efter protester från anställda och förhandlingar med facket drog Coop Konsum i Leksand i eftermiddags, 21 december, tillbaka uppsägningarna.
– De lär väl ha lyssnat till vad jag sagt. Handels har krävt att de drar tillbaka uppsägningarna för att de inte varit sakligt grundade. Och för att Coop brutit mot Medbestämmandelagen genom det sätt de genomfört uppsägningarna på, säger Handels ombudsman Roger Hemming.
I januari eller februari ska Coop och Handels hitta andra lösningar på bemanningsproblemet istället för uppsägningar. Roger Hemming säger att det går att utnyttja den personal som finns på ett effektivare sätt.
– Det går att fila på arbetstidsscheman, att personalen kanske får jobba andra tider. Man kan till exempel ha högre bemanning de dagar man har mycket leveranser, och mindre andra dagar. Kollektivavtalet ger utrymme att reglera veckoarbetstiden plus minus fem timmar.

Läs tidigare artikel om uppsägningarna