Regeringens utredare Lars Rejes presenterade igår sina förslag på hur framtidens försäljning av läkemedel ska se ut. Utredaren har haft i uppdrag att ge förslag som ska ge prispress, bättre tillgänglighet och möjlighet för fler aktörer att sälja läkemedel. I Rejes modell ska Läkemedelsverket ge tillstånd att driva apotek och det ska vara generellt. Det betyder att den sökande får starta hur många apotek som helst. Alla apotek ska ha farmacevtisk kompetens och tillhandahålla alla varor som förskrivs av läkare och receptfria varor.
Men för den ordinarie handeln blir det ingen utökning i sortimentet med samtliga receptfria apoteksvaror, trots att de borgerliga drivit den linjen tidigare, bland annat i en motion 2005. Istället kommer utredaren i april att presentera de enstaka produkter som ska få säljas i vanliga butiker. Sedan tidigare har riksdagen beslutat att nikotinläkemedel ska få säljas i butiker från och med mars i år. Då kommer det inte att krävas farmaceutisk kompetens i butiken.