Den kvinna i Skåne som Handelsnytt tidigare berättat om, se nedan, får ingen a-kassa för sitt fackliga arbete. Kvinnan hade ett deltidsjobb i butik och arbetade utöver det som uppsökare åt Handels i ett shoppingcentrum fem timmar i veckan. När hon blev arbetslös utgick hon från att de fem timmarna extra i veckan skulle vara a-kassegrundande, hon såg det som ett projektjobb. Även den ombudsman som anlitat henne trodde att det skulle få räknas in i a-kassan. Men det får hon alltså inte, konstaterade Kammarrätten i Jönköping nyligen. Dit hade fallet överklagats efter att först a-kassan och sedan länsrätten sagt nej.
Handels beslutade nyligen att anställning ska vara huvudprincipen för de förtroendevalda som ska arbeta som uppsökare, för att de inte ska förlora i a-kassa.
Tidigare artiklar