Ingen är formellt uppsagd än, men man räknar med att alla fyra heltidare och tre deltidare får sluta när Coop Bygg i Halmstad stänger i slutet av februari. Hur man ska hjälpa dem vidare vill varken fack eller arbetsgivare uttala sig om före nästa förhandling 21 januari.
– Angående resultatutvecklingen så har man förstått att risken för stängning funnits. Men det är bittert nu, det tar väl några dagar innan alla fattat. Det är alltid oroligt när det är sådana här grejer, och samtliga förhandlingar är inte klara än, säger Handels klubbordförande Jörgen Bengtsson som jobbar på det intilliggande Coop Forum som kommer att vara kvar.
Ingen på Coop Forum drabbas eftersom fack och arbetsgivare i detta fall kommit överens om att det ska vara skilda turordningar på Forum och Bygg. Men Handels, KFO och Coop har nyligen kommit överens om att i de fall den lokala klubben eller avdelningen begär gemensam turordning ska det bli så.

Mats Johansson, kedjedirektör på Coop Bygg, förklarar nedläggningen med att butiken aldrig blivit lönsam. Varken hyran, lokalen eller marknadsplatsen är lämplig. Coop vill hitta en bättre plats för en ny etablering i Halmstad, och arbetet har inletts.
– Det är mer en tanke i nuläget, inga konkreta planer eller beslut. Men Halmstad är en intressant ort, säger Mats Johansson.
Han räknar med att det tar ett år mellan ett beslut om en nyetablering, till det att varuhuset öppnar.
Under 2007 stängde fyra Coop Bygg. Och under 2008, än så länge Halmstad. Hur framtiden blir vet inte Mats Johansson.
– Vi både öppnar och stänger butiker, både gasar och bromsar på ett mer aktivt sätt än innan. Vi ser hela tiden över alla lägen och värderar dem, och det här kommer att stabilisera sig när vi jobbat igenom det hela. Under det här året tror jag att vi har jobbat igenom det mesta.
Nästa torsdag öppnar ett nytt Coop Bygg i Enköping. Under året ska man också öppna i Ludvika, Falköping, Katrineholm, Landskrona, Kungsbacka, Ulricehamn och Mariestad – på platser med lägre hyror.