– Förut har varje butik styrt sina egna scheman, men det försvårar när till exempel många byter mellan butiker. Dessutom har butikschefer inte alltid kunskap om schemaläggning. Klart att detta påverkar för vissa individer, men skulle vi göra ändringar för någon skulle vi få göra undantag för många. Vi vill ha så lika och rättvisa scheman som möjligt. Ju fler butiker vi blir, ju tydligare riktlinjer måste finnas, säger Lagerhaus vd Kalle Sjödin.
I kollektivavtalet för detaljhandeln står att ”framförda synpunkter på fördelningen av arbetet på sen kvällstid och på lör-, sön- och helgdagar ska beaktas om det är möjligt.”
– Undermeningen i det är att arbetspass på sena kvällar och helger ska fördelas jämt mellan personalen. Facket kan uppmana arbetsgivaren att ta hänsyn till sociala omständigheter, men vi kan aldrig kräva det. Och om alla får lika tider, är det svårt för oss att säga att någon ska ha det lite bättre, så att en del får det lite sämre. Handeln är ingen rolig bransch om man till exempel är ensamstående, säger Lars Jarslet, Handels ombudsman i Växjö.