Handels a-kassa betalade ut 1,4 miljarder 2007, att jämföra med ungefär 1,9 miljoner 2006. Totalt betalades 19,4 miljarder kronor ut i a-kassa förra året, en minskning med 7,5 miljarder kronor eller 28 procent från året innan.
Antalet personer som fick arbetslöshetsersättning minskade med 25 procent under förra året, från 553 000 personer år 2006 till 417 000 år 2007.
Utbetalningarna har minskat mer än antalet personer som får arbetslöshetsersättning. Orsaken är, enligt inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, främst att förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen har minskat den genomsnittliga dagpenningen. De som fick ersättning baserat på sin tidigare lön fick i snitt 574 kronor per dag i december 2007, vilket kan jämföras med 621 kronor året innan.