På BR:s hemsida finns en sökfunktion där man genom att mata in uppgifter om ålder och kön får upp information om vilka leksaker som finns. Utbudet är alltså indelat i pojk- resp. flickleksaker, där exempelvis produkten ”mannekängdocka” marknadsförs som en flickleksak. Enligt företaget är marknadsföringen inte könsdiskriminerande utan sökfunktionen finns för att göra hemsidan så överskådlig och kundvänlig som möjlig.
Men näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam, Erk, håller inte med utan fäller Top Toy, företaget som äger Br. Erk anser att genom dela in utbudet av varor i pojk- resp. flickleksaker förmedlas intrycket av att vissa leksaker endast kan uppskattas av pojkar och vice versa. Den tekniska lösningen gör det svårt för en förälder att hitta leksaker som går utanför den könsindelning som företaget bestämt skall gälla. Erk anser att sökfunktionen konserverar en otidsenlig syn på könsrollerna som är nedvärderande för både flickor och pojkar och som därmed är könsdiskriminerande
Erk fäller ytterligare ett drygt tjugotal annonsörer, de allra flesta för att de använder bilder av mer eller mindre avklädda kvinnor i omotiverade sammanhang.