– Jag har fått kämpa för att få mina timmar. Helst vill jag ha heltid, men idag kommer jag i alla fall upp i 30 timmar i veckan.
Jane Jönsson arbetar i förbutiken. Där har hon hand om postärenden, Svenska Spel och försäljning av varor som snus och tuggummi. Hon har arbetat på Hemköp i åtta år. Sakta har hennes timmar blivit fler. Hennes räddning kom 2006, då Konsum mitt emot slog igen och Hemköp utvidgade sin verksamhet. Men hon har tjatat också.
– Jag hade nästan inga dagar kvar på min a-kassa och stod inför valet att försöka hitta ett nytt arbete eller jobba de timmar jag hade och ändå inte kunna försörja mig, säger hon och lutar sig stabilt mot hyllorna i postrummet som dignar av paket trots att det inte är jultider, då det enligt Jane Jönsson är som mest kaotiskt.
Hon är inte ensam om att vilja ha fler timmar. Sarah Malmberg är timanställd vikarie sedan fem år och sitter i kassan. Hon vill också ha fler timmar. Idag kommer hon upp i 20 timmar i veckan.
– Jag klarar mig för att jag har en sambo, säger hon.

Inga skillnader
Ingen av dem tror att timlönen eller ansvarsuppgifterna på deras arbetsplats skiljer sig mellan män och kvinnor eller att timlönen hänger ihop med arbetstid. Däremot säger Jane Jönsson att män i regel arbetar mer heltid, eftersom kvinnor ofta väljer att vara hemma när de blir föräldrar.
– Fast en deltidare kan ha lika mycket ansvar som en heltidare.
Något som såväl de fackliga ombuden på Hemköp Triangeln som butikschefen Jörgen Holmgren håller med om. Men ansvar och ansvarstillägg är inte samma sak. På Hemköp Triangeln är det de som har chefsansvar för avdelningarna kolonial, färskvaru, delikatess, kassa och post som har ansvarstillägg. Tre av fem personer med ansvarstillägg är män.
Butikschefen Jörgen Holmgren sitter två trappor upp med utsikt över butiken. Han har varit butikschef i knappt fyra månader. Det första han gjorde var att blåsa ut kontoret på gamla papper och gamla möbler. Enligt de anställda har han också strukturerat upp organisationen rejält.
– Det gäller allt från anställningsbevis till arbetstidschema och fördelningen av lönepotterna, säger Jan Andersson som är delikatessansvarig och klubbordförande i Handels på Hemköp Triangeln.

Fem kriterier
Den lokala lönepotten ska nu fördelas utifrån fem kriterier som Jörgen Holmgren, tillsammans med Jan Andersson och vice klubbordförande Majken Nilsson bestämt.
Fördelningen går till så att de anställda bedöms utifrån kriterierna samarbete, mångkunnighet, engagemang, ordning och rutiner, ansvar och kundbemötande. Facket gör en bedömning och chefen en, därefter jämför de. Lönen sätts efter deras gemensamma bedömning. Men Jörgen Holmgren har inga planer på att granska hur fördelningen ser ut utifrån kön.
– Om det hade varit några skillnader på grund av kön hade jag ju fått fråga mig varför. Men, nej, jag kommer inte att titta på detta. Kön spelar ingen roll, säger han. Att det är fler män än kvinnor som har heltidstjänsterna förklarar Jörgen Holmgren med att kvinnor som har familj ofta vill arbeta deltid.
– Då halkar de efter karriärs- och lönemässigt. När jag började arbeta här träffade jag alla anställda som går på fast schema. Vi diskuterade bland annat arbetstider och då var det ingen som önskade fler timmar. Vad gäller timanställda vikarier är det min förhoppning att kunna erbjuda dem fler timmar när vi får lediga tjänster, säger Jörgen Holmgren.

Fotnot: På Hemköp Triangeln i Malmö arbetar 55 personer, varav 18 är män.
40 anställda går på fast schema, varav 14 män. Sammantaget finns det tolv heltidsanställda. Nio av dem är män. Det finns fem tjänster med ansvarstillägg i butiken. Tre av dessa innehas av män.