Den 29 januari undertecknades ett nytt kollektivavtal för cirkelledare. Avtalet ger höjningar på den nivå som blivit norm efter vårens avtalsrörelse. Det betyder att höjningen totalt blir 10,2 procent på tre år. I avtalet skiljs mellan de som arbetar mer än halvtid och de som arbetar mindre. De som arbetar mer än halvtid får det första året 3,9 procent, året därpå 3,4 procent och sista året 2,9 procent. Den anställde garanteras en löneutveckling med 520 kronor per månad vid heltidsanställning varje avtalsår. För de som är objekts- eller timanställda mindre än halvtid blir den nya minimilönen 145 kronor per timme. Den höjs till 150 respektive 155 de följande två åren. De som börjar ett nytt jobb hos samma arbetsgivare till höstterminen ska första året få löneökning med 3,9 procent jämfört med vårterminslönen.
I avtalet ökas ersättningsnivån för fortbildning på helgdag till 440 kronor per dag. Parterna har också gjort en överenskommelse om att pensionsavtalet ska ses över.
Avtalet gäller retroaktivt från den förste september 2007 till den siste augusti 2010.