Ersättningen som betalats ut till samtliga LO-medlemmar som fått LO-TCOs hjälp i till exempel Arbetsdomstolen var drygt 205 miljoner under 2007. Det är 30 miljoner mer än 2006, då ersättningen låg på 175 miljoner. Men för Handels medlemmar som fått rätthjälp har ersättningen minskat. Från drygt 9 miljoner till drygt 7.
– Jag ser inte det som något oroväckande. Det har med typen av ärenden att göra. Det är troligen så att inkassoärendena har rört sig om mindre summor, att det inte har varit lika mycket skadestånd, och att ombudsmän lyckats lösa problem innan skarpt läge uppkommit. Vår målsättning är att ju lösa problem genom förhandlingsarbete, det finns inget egenvärde att driva ärenden till rättsskyddet, säger Johnny Håkansson, Handels ombudsman med ansvar för rättstvister.
Antalet nyanmälda ärenden från Handels till LO-TCO Rättsskydd var under 2007 84 stycken – fyra fler än 2006. Antalet avslutade ärenden under 2007 var för Handels del 91 stycken – nio färre än 2006. Alla tvister har en anknytning till arbetet. Vanliga ärenden för Handels är att en medlem fått fel lön, ingen semesterersättning eller ob-ersättning. Eller att någon blivit felaktigt uppsagd, avskedad eller omplacerad.

LO-TCO Rättsskydd är fackets juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador, och den hjälper medlemmar i bland annat Handels. Rättshjälpen ingår i medlemskapet, men är inget man kan kräva. Det är Handels som beviljar rättshjälp och betalar eventuella rättegångskostnader. Vanligast är att parterna kommer överens innan rättegång, genom förlikning.