Fler och fler av Handels avdelningar slår ihop sig med en näraliggande avdelning. Det är de enskilda avdelningarna som tar initiativet men ledningen har centralt ifrån lagt fast vilka som ska föra diskussioner med vilka om att slå ihop sig, om det skulle bli aktuellt.
Först ut var avdelningarna i Söderhamn och Gävle, sedan Sundsvall och Kramfors och efter det anslöt Östersund till dem. Näst på tur var Umeå och Skellefteå och nu vid årsskiftet gick Västerås och Eskilstuna samman. Avdelningarna i Linköping och Norrköping som nyligen tog beslut om att gå samman siktar på att vara en avdelning den första januari 2009. Enligt Handels ordförande Lars-Anders Häggström är det inte otroligt att avdelningarna i Malmberget och Luleå också blir ett då, liksom Gotland och Stockholm.
– Sammanslagningar måste göras eftersom vi gemensamt bestämt att varje avdelning måste ha två ombudsmän och det i sin tur innebär att avdelningen måste ha minst 3000 medlemmar. Det krävs för att medlemsintäkterna ska täcka verksamheten. Dessutom blir avdelningen sårbar, till exempel vid sjukdom, om den bara har en ombudsman.
Även om det är få avdelningar som klarar målet med 1500 medlemmar per ombudsman nu, efter det stora medlemstappet, så är det den siffran som står som mall för bemanningen, enligt Lars-Anders Häggström, som inte ser några nackdelar med att avdelningar slås samman.
– Snarare tvärtom, annars hade vi fått minska servicen. Nu kan vi bibehålla en servicenivå som annars inte hade gått, till exempel i Skellefteå. För de enskilda medlemmarna innebär sammanslagningarna mer service och att mer pengar går till den fackliga verksamheten. Men det är inget självändamål att slå ihop avdelningar, säger Lars-Anders Häggström som på sikt tror att Handels kommer ha 18 avdelningar.
Som jämförelse hade Handels för två år sedan 29 avdelningar.