– Det här är en branschfråga. Vi vill ha trygga centrum, fria från politisk och religiös påverkan. Men vi kan inte ha egna ordningsregler som strider mot svensk lag, säger Bo Falk som är VD på Boultbee och medlem i Köpcentra Stockholm som drivs av Svensk Handel.

Boultbee äger köpcentrum i England och Sverige, bland annat tio i Stockholm. Deras inställning är att politiska, religiösa och fackliga organisationer inte hör hemma i köpcentrum. LO var exempelvis inte välkommet till ett av företagets centrum i Stockholm nyligen. Men då detta mött kritik har företaget backat. Istället tar Boultbee upp frågan i Köpcentra Stockholm, en grupp som består av butiksägare och köpcentrumsägare.
– Det är en viktig fråga för oss eftersom den är intressant både för butikerna och för fastighetsägarna. Det är enligt vår uppfattning inte kristallklart vad som gäller. Vi har i Sverige en grundlagsskyddad rätt att demonstrera och yttra oss, men det är också viktigt med ett samarbete med Polisen i det fall tillstånd krävs. Ett besök i ett köpcentrum ska vara en trevlig upplevelse för oss konsumenter, säger Thomas Eulau, ansvarig för Stockholmregionen på Svensk Handel och samordnare av Köpcentra Stockholm.

Köpcentra Stockholm ska diskutera frågan den 12 februari. Men Thomas Bull som är jurist på Uppsala Universitet och expert på demonstrationsfrihet säger att det krävs att riksdagen fattar beslut om att ändra grundlagen eller ordningslagen för att köpscentrumsägare ska ha rätt att bestämma vilka som har tillträde till centrens ytor. Galleriors öppna torg och gångstråk är nämligen allmänna platser, enligt Thomas Bull. Privata ägare kan därför varken förbjuda flygbladsutdelning eller facklig uppsökarverksamhet.

Snart drar Handels storstadsprojekt ”Handels Storstad” igång. Satsningen går ut på att värva medlemmar i Stockholm, Göteborg och Malmö, bland annat genom att ha flyttbara säljdiskar och ordna events på köpcentrum. Projektet ska pågå 2010 ut.