– Jag tog upp frågan eftersom det här är en principiellt mycket intressant fråga för våra medlemmar och för köpcentrumens ägare. Vi vill ha attraktiva centrum som upplevs som trevliga för konsumenterna och de som arbetar i dessa centrum, säger Thomas Eulau som är ansvarig för Stockholmregionen på Svensk Handel och samordnare för Köpcentra Stockholm.
– Även en behjärtansvärd sak som en skolklass som samlar pengar till sin skolresa kan vara störande om de är många och samlas utanför en butik, eftersom de kan försvåra tillgängligheten till butikerna, säger Thomas Eulau.

Och det är just frågan om vad som kan anses som ”störande” som Köpcentra Stockholm inte tagit ställning till.
– Vi måste se över vad som gäller och vad som är möjligt att göra. Det framkom, inte minst, igår att det inte är ”glasklart” vad som gäller. Vi har alla en grundlagstryggad rätt till yttrandefrihet och demonstrationsrätt och den ska vi naturligtvis vara rädda om, säger Thomas Eulau.

Köpcentra Stockholm kommer att diskutera frågan vidare på sitt nästa möte den 22 maj.
Det var köpcentrumsägaren Boultbee som väckte frågan då deras inställning att neka politiska och religiösa organisationer mötts av kritik. Bland annat nekades LO tillträde till ett av företagens tio köpcentrum i Stockholm. Boultbees VD Bo Falk var inte med under mötet igår och har inte kunnat nås för en kommentar.

Fotnot: Köpcentra Stockholm är en arbetsgrupp för köpcentrumsägare och butiksägare som samordnas av Svensk Handel. Gruppen träffas fyra gånger om året.

Läs tidigare artikel