Svensk Handel menar att arbetsgivare inte ska lämna ut personuppgifter och hänvisar till personuppgiftslagen. Handels kräver utlämning och pekar på kollektivavtalet.

Bakgrunden till konflikten är att företaget Selecta inte vill ge personuppgifter om alla anställda till Handels inför den lokala fördelningen av lönepotten. Selecta har vänt sig till Svensk Handel som stöder dem. Svensk Handel lutar sig bland annat mot tidigare domar i arbetsdomstolen som enligt Svensk Handel slagit fast att arbetsgivare inte är skyldiga att lämna ut icke-medlemmars löneuppgifter. Svensk Handel stöder sig också på ett beslut från Datainspektionen som är den myndighet som ser till att personuppgiftslagen följs. I december förra året gav de arbetsgivare rätt att inte lämna ut uppgifter om icke-medlemmar – om de inte själva sagt att det är okej. Men en sådan lösning bygger på att arbetsgivare vet vilka som är medlemmar i facket. Något Handels vänder sig emot.
– Vi har hamnat i ett moment 22. Vi tänker inte lämna ut uppgifter om vilka som är våra medlemmar. Det strider mot såväl rätten till föreningsfrihet som personuppgiftslagen, säger John Haataja som är chef på Handels förhandlingsenhet.

Om parterna inte kommer överens kan det få konsekvenser för andra arbetsplatser. Förutom Selecta har Svensk Handel runt 13 000 medlemmar med sammanlagt 21 000 arbetsplatser, där 275 000 handelsanställda arbetar.

Att Handels och Svensk Handel når en överenskommelse är också viktigt enligt Handels för att de ska kunna granska att arbetsgivaren betalar ut avtalsenig lön. Får de inte personuppgifter försvåras det arbetet. Bo Cederlöf som är förhandlingschef på Svensk Handel hoppas att parterna kan bli eniga snart, men vill inte kommentera fallet vidare.