45 personer kommer att få sluta på Coop Forum Bergvik. 18 av dem blir uppsagda. Resten får anställning i andra butiker i Karlstad vilket innebär att lika många sägs upp i de butikerna. Karlstad är nämligen en och samma turordningskrets.
– Det är ett sorgearbete att ta sig igenom en uppsägning. Stämningen är ledsam och tråkig. Och det finns fortfarande en oro, för hur det blir med omplaceringarna är inte klart. Men det är arbetsgivaren som leder och fördelar, vi från facket finns med och ser till att lagar och avtal följs. Det är inte mycket mer vi kan göra, säger Annika Carlsson klubbordförande på Coop Forum Bergvik.
Nu försöker man att hitta lösningar för de uppsagda. Trygghetsfonden är inkopplad och man ser bland annat över omplaceringsmöjligheterna till Konsum Värmlands lagercentral, charkfabrik och andra butiker. Och de uppsagda har företrädesrätt till lediga tjänster inom hela Konsum Värmland.
– Det finns lite på gång, men inget är klart. Men jag tror att några får vara kvar inom Konsum Värmland, säger Ann Abrahamsson, ombudsman på Handels.
Hur det blir för övriga varslade är än så länge oklart. Det pågår fortfarande förhandlingar.