I ett mail till Handelsnytt uppger Lidls ledning att man tidigare i år muntligen har kommit överens om hur butikskedjans lyftrutiner ska förbättras. Nu är de kritiska till det sätt som Arbetsmiljöverket formulerat föreläggandet i skrift, och kommer därför att överklaga till regeringen.
För Arbetsmiljöverket kommer hotet om överklagande som en överraskning. Eva Thorén som utfört inspektionerna känner inte till någon muntlig överenskommelse som skulle vara annorlunda än den skriftliga.
Den formulering som Lidl är motsätter sig är:
”Ni ska se till att arbetstagare, som manuellt hanterar varor med vikt överstigande 3 kg, inte hanterar dessa över axelhöjd, under knähöjd och/eller utanför trekvarts armavstånd annat än undantagsvis”.
– Det är bra att frågan prövas i högre instans. Då får vi förhoppningsvis ett prejudikat. Det blir tydligt vad som gäller. Men går det att undvika en process så är det naturligtvis att föredra, säger Eva Thorén.
Som Handelsnytt tidigare rapporterat har Lidl kritiserats flera gånger sedan Arbetsmiljöverket inledde sin tillsyn av butikskedjan för tre år sedan. Många brister har successivt åtgärdats, enligt Eva Thorén.
Exempelvis har de situationer då varorna lyfts med truck förbättrats. Pallarna som kommer från centrallagret är nu inte längre för höga. Men problematiken kvarstår vid uppackning i butik då flak lastas manuellt på höjden. Butikspersonal som hanterar varor över tre kilo ska inte behöva lyfta dem med risk att få belastningsskador. Ett flak med till exempel margarin väger 15 kilo. Ett känsligt arbetsmoment är den så kallade vältringen, när flak med nyare datummärkning på varorna ska sorteras underst i högen.
Vid en uppföljande inspektion i januari i år visade det sig att det fortfarande förekom onödigt påfrestande manuell hantering i flera Skånebutiker. Därför hotar Arbetsmiljöverket med vite, 20 000 kronor per butik om bristerna inte åtgärdas före sista oktober i år.