Stress, rädsla och dålig stämning, så beskriver flera, före detta provanställda, arbetsförhållandena på klädbutiken Zara i Örebro.
– Jag kände att något var fel, därför hörde jag av mig till facket, säger Petra Jongen, som fick avsluta sin provanställning i förtid med motiveringen att hon inte log tillräckligt.
Sedan butiken öppnade i november förra året har ett flertal personer fått gå i förtid. Förklaringarna till uppsägningarna har varit att personalen på olika sätt inte uppfyllt företagets kriterier; att de inte lett tillräckligt, inte varit en ”Zara-girl” eller som det stod på Petra Jongens avskedsbesked. ”Not happy at work”.

Petra Jongen var en av 35 personer som provanställdes under hösten. Till en början var hon glad och stolt över sitt nya jobb. Men ganska snart kände hon ett allt större obehag av butikschefernas tillrättavisningar. Hon upplevde sig påpassad och övervakad. De anställda måste hålla sig inom sin zon i butiken inom vilken de ansvarar för upplockning och vikning av kläder. Petra Jongen beskriver att hon inte fick prata med arbetskamraterna och ständigt måste uppehålla sig med arbete. Cheferna kunde till exempel klappa händerna och säga ”fortare”, ”fortare” om de tyckte att arbetet gick för långsamt.
Idah Ebrath, kände likadant, hon beskriver jobbet som en mardröm:
– Många blev utskällda i butiken, mitt framför kunderna.
Både Idah Ebrath och Petra Jongen som är medlemmar i Handels ringde redan efter en vecka till Handels lokalkontor i Örebro.
– Jag kände att det inte stämde. Får det verkligen gå till så här, frågade sig Petra Jongen.
Hon har erfarenhet från två och ett halvt års arbete i butik och har aldrig varit med om något liknande.

Agneta Åsgård-Larsson, ombudsman på avdelningskontoret i Örebro är kritisk till det sätt som butiken behandlar personalen på. Överanställningen tycks ske systematiskt, menar hon. Handels har redan tidigare reagerat på hur butiksledningen på Zara hanterar frågor kring provanställningar. I en butik i Stockholm provanställdes 80 personer trots att det bara behövdes 40 anställda. I Örebro tycks taktiken vara densamma.
Även om företaget inte har brutit mot några lagar, en arbetsgivaren kan när som helst under prövotiden meddela att anställningen upphör, så har butikskedjan utnyttjar rätten till provanställning på fel sätt, menar Agneta Åsgård Hansson.
– Så här får det inte gå till. De företag som etablerar sig i Sverige måste behandla de anställda som vi är vana vid och följa våra normer. I bästa fall rör det sig om ren okunnighet om kollektivavtalets regler kring provanställningar.

Petra Jongen och Idah Ebrath är glada att det vände sig till facket.
– Vi har fått ett väldigt bra stöd och konkreta råd. Annars hade man nog varit ett vrak idag, säger Idah Ebrath.
Hon berättar hur kränkande det kändes att en dag bli hämtad till chefen för att få veta att hon inte uppfyllde kraven. ”Dålig attityd”, var det skriftliga omdöme hon fick vid uppsägningen. Innan dess hade hon blivit betygsatt av ledningen och fått veta att hon inte dög mycket till.
– Jag gick därifrån samma dag. Tack vare facket fick jag veta att jag hade rätt till arbetsfri uppsägning i två veckor. Det hade aldrig butikscheferna hört talas om.

All personal på Zara i Örebro har nu fått en kallelse till ett möte på Handels lokalkontor i Örebro. Där ska de få information om facket och varför det i ett sådant här läget är bra att vara fackligt ansluten.
– Företaget har kollektivavtal och ska följa det. Men det är lika viktigt att de anställda vet vad de har för rättigheter så att de själva kan hålla koll och börja ställa krav.
I ett mail till Handelsnytt bemöter Paúl Estradera, informatör på Inditex som äger butikskedjan Zara, kritiken. Enligt honom är personalpolitik högt prioriterat i butikkedjans policy.
Ingen har blivit avskedad från Örebros Zara-affär, skriver han, och förklarar att några av de inte som uppfyllt företagets krav under provanställningen däremot har fått sluta i förtid. Resten arbetar kvar och utför ett bra jobb.
Han påpekar att företaget har 80 000 anställda världen över och att de inte bara uppfyller de olika ländernas lagliga krav på arbetsmiljön utan också har frågan högt prioriterad i sin affärsmodell.
”Vad några få personer, som lämnat företaget, uttalar sig om är inte giltigt för allt det arbetsmiljöarbete som bedrivs i företaget. Dessa åsikter har ingen förankring i verkligheten, varken i Örebro eller i någon annan av våra butiker”, skriver han.