I takt med att arbetsrotationen inom butiker ökar har de som jobbar enbart som kassörer i framför allt matvarubutiker en mindre god arbetsmarknad 2008. Det menar Arbetsförmedlingens analytiker Torbjörn Israelsson som varit med och skrivit rapporten ”Var finns jobben 2008?”.
– Renodlade kassörer är ett yrke på väg att försvinna inom handeln. Att bara sitta i en kassa och ta betalt är inte vanligt på dagens arbetsmarknad. Ett jobb inom handeln innebär så mycket mer. Utvecklingen går mot att man varvar många arbetsuppgifter och att man blir bredare i sin yrkesutövning, säger Torbjörn Israelsson.
Med ett mer mångsidigt arbete och fler arbetsuppgifter ställs det också högre krav på de som rekryteras.
– Arbetsgivaren ställer högre krav i dag än för tio år sedan. Till exempel ställs en del utbildningskrav, att man fullgjort en gymnasieutbildning helst med inriktning mot handeln.
För butikspersonal i en vidare mening än renodlade kassörer ser det ”väldigt bra ut” 2008, enligt Torbjörn Israelsson. Bland annat sker nyetableringar av varuhus på många håll i landet.
– Men 2009 kommer det att dämpas. Konjunkturen är på väg att vända, vi går mot sämre tider. Jag tror att vi kommer se högre arbetslöshet inom alla yrken framöver. Det kommer att märkas inom handeln också.
Jämfört med 2007 blir jobbtillväxten lägre under 2008. Antalet sysselsatta kommer att öka med cirka 35 000.