Den 13 november 2006 sades sju personer upp från en livsmedelsbutik i en förort norr om Stockholm. Anledningen var att ägaren inte längre kunde ha kvar sin lokal. Men kort efter uppsägningen fick ägaren ett nytt besked av hyresvärden och kunde behålla butikslokalen. Då anställdes åter personal – men ingen av de sju personerna som hade fått gå.

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har personer rätt till förtur vid återanställning om de varit anställda hos samma arbetsgivare i minst tolv månader under tre år och det inte har gått mer än nio månader från det att personen slutat.
– Alla sju hade arbetat länge i butiken och tiden för företrädesrätt till återanställning hade inte löpt ut. Men ingen blev tillfrågad av arbetsgivaren om de vill fortsätta arbeta, säger Karin Falk ombudsman på Handels Stockholms avdelning.
Enligt henne meddelandes inte heller den lokala fackklubben om att företaget skulle återanställa personal. Något arbetsgivaren enligt LAS är skyldig att göra. Därför stämmer nu Handels ägaren för brott mot LAS och begär ett skadestånd på sammanlagt nära 1, 2 miljoner kronor.

Anmälan om stämning har lämnats in till Arbetsdomstolen. Men det är ännu inte bestämt när parterna ska mötas.