För fem år sedan fick personalen på lagret Nilson Group i Varberg gå ner i tid och enligt Toyotamodellen arbeta sex timmar per dag i tvåskift, med bibehållen lön. Nu har företaget köpt in ett nytt modernt lagersystem och personalen ska börja jobba åtta timmar igen, med samma lön. Den sortering som det gamla systemet behövde 12 timmar att göra ska det nya systemet hinna göra på åtta.
Hans Webeck, klubbordförande på lagret i Varberg är kritisk till utvecklingen:
– Innan sextimmarsdagen hade vi en sjukfrånvaro på 17 procent. Övertid var mer en regel än ett undantag. Att vi började jobba sex timmar i två skift innebar en mycket drägligare arbetssituation. Stressen försvann, trivseln ökade och sjuktalen sjönk till 3,2 procent. Nu finns det stor risk för ökad arbetstakt och fler sjukskrivna igen.
Nilson Group är ett ledande detaljistföretag inom skobranschen i Sverige och äger DinSko, Nilson, Skopunkten, Jerns och Radical Sports.
De flesta skor tillverkas i Asien och allt packas om i koncernens lager i Varberg. Cirka tio miljoner skor passerade lagret under förra året innan de distribuerades vidare till skobutiker i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Hittills har många arbetsmoment i lagret skett manuellt. Personalen har sorterat kartongerna på pall och löpande band.
Arbetsbelastningen är periodvis hög, förklarar Hans Webeck. Skolådorna kommer i containrar som ska tömmas och lastas om i ett jämt flöde, helst utan leveransstörningar.
Nu har företaget investerat i ett helt automatiserat lagersystem. Det enda i sitt slag i Sverige. Förutom ett omfattande transportörsystem så packas kartongerna på pall av en automatiserad robot. Systemet är under inkörning och förväntas tas helt i drift före sommaren. Företagsledningen är nöjd:
– Det nya lagret som kommer att löna sig mer än väl efter några år. Systemet är både effektivare och billigare än den tidigare hanteringen, säger företagets vd Ingemar Charleson. Därför behövs inte längre några tvåskift på lagret, menar han. När allt är intrimmat kan lagersystemet öka kapaciteten från tio till arton miljoner par skor per år.
Hans Webeck tvivlar starkt på företagsledningens framtidstro.
– Driftsstopp och ojämna leveraser kommer vi inte ifrån oavsett lagrets automatik, och kommer vi efter så hamnar vi snart i en ökad arbetstakt igen. Men den här gången kommer vi inte att acceptera någon övertid.

Inga förhandlingar angående arbetstiderna har påbörjats ännu. Hans Webeck ser visserligen positivt på att lagerarbetet automatiseras och de slitsamma arbetsmomenten försvinner. Men arbetsmiljö är så mycket mer än tunga lyft, menar han och gissar att beskedet om arbetstidsförlängning inte kommer att bli populärt bland personalen.
– Det handlar om välbefinnande, inte bara på arbetsplatsen, utan att jobbet går att samordna med livet i stort. Många har till exempel anpassat barnpassningen efter kortare arbetsdagar. Här inne finns inga fönster, de korta arbetsdagarna innebär att vi kan vara ute i dagsljuset mer. Det ger ökad ork och trivsel, och bättre prestationer. Ledningen har tidigare räknat ut att företaget sparar mellan 200 000 till 300 000 kronor om året i minskade sjuklöner efter arbetstidsförkortningen.
Argument som det är viktigt att ledning lyssnar på, menar Hans Webeck.
Företagets VD Ingemar Charleson kommer dock inte att ändra sig:
– Jag förstår att personalen gärna skulle behålla Toyotamodellen. Men vi har räknat på det här och det lönar sig inte med tvåskift eftersom vi inte behöver utnyttja den nya anläggningen mer än åtta timmar per dag.
Ingen av de cirka 30 fast anställda ska behöva gå då de längre arbetstiderna införs. Däremot kommer, enlig ledningen, den inhyrda personalen från bemanningsföretagen Farmartjänst och Samhall inte att anlitas i samma utsträckning.
Övertid ska inte heller behövas när systemet är inkört och klart, hävdar Ingemar Charleson.
– Men är det så att övertidsarbetet blir ett problem, så kanske vi får fundera på Toyotamodellen igen. Om några år.