För att få fler att sluta röka får numera detaljhandeln sälja nikotinläkemedel som plåster, tuggummin och sugtabletter till personer över 18 år.
– Vi har börjat så smått, säger Axfoods presschef Ingmar Croon.
I de butiker som har förbutik har man börjat sälja nikotinläkemedel, men i de andra butikerna väntar man på att få ett plexiglasskåp levererat. Reglerna säger nämligen att man ska ha läkemedlen under direkt uppsikt av personalen, bland annat för att minska stöldrisken.
– Skåpet ska finnas i anslutning till kassan. Dörren ska vara öppen så att kunden kan ta själv, men ska man ha det under uppsikt måste den kunna låsas när kassapersonalen går därifrån, säger Ingmar Croon.
Han räknar med att Axfoods butiker kommit igång med försäljning av nikotinläkemedel vecka 13.

I alla Coops kedjekoncept utom Bygg har man redan börjat sälja nikotinläkemedel. På Coop Forum säljs de i förbutikerna. I de mindre butikerna, i kassan.
– De får inte ligga öppet i hyllan bredvid kruskaklin. Läkemedlen ska hanteras separat eftersom det är 18-årsgräns på dem. De hanteras på samma sätt som cigaretter, säger pressansvarig Märit Wikström.
Någon utbildning om hur nikotinläkemedel till exempel ska användas kommer inte personalen att få.
– Reglerna säger att personalen inte får ge råd. Det man får göra är att hänvisa till hemsidor och bipacksedlar i paketen, säger Märit Wikström.
Lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel säger att den som inte är hälso- och sjukvårdspersonal bara får lämna sådana upplysningar som framgår av bipacksedeln.

Johan Wiklund, Affärsutveckling Ica AB, säger att vissa Icabutiker började i lördags, vissa i dag och vissa framöver.
– Det är upp till den enskilde handlaren att sätta igång.
Hur många som börjat sälja har han ingen uppfattning om eftersom varje butik anmäler sig till kommunen själv, men han tror att de flesta kommer att sälja i framtiden.
Inte heller här kommer personalen få någon extra utbildning.
– Nej, vi får inte svara på några frågor. Man får hänvisa till läkare eller bipacksedel, säger Johan Wiklund.

Det behövs inget tillstånd för att sälja nikotinläkemedel, men försäljningen måste anmälas till kommunen.
Apotekets monopol på nikotinläkemedel slopas härmed och socialminister Göran Hägglund säger att detta är ett första steg i en större förändring av apoteksmarknaden. 1 april blir det klart hur eller om försäljning av övriga receptfria läkemedel kommer att få säljas i handeln.