På punkt efter punkt tycks butikskedjan brista i tillämpningen av kollektivavtalet, säger ombudsmännen Agneta Åsgård-Larsson och Gunilla Hallgren. Bristerna framkom under ett informationsmöte som Handels lokalkontor i Örebro anordnat för de provanställda på Zara, dit åtta provanställda kom. Det visade sig att oklarheterna är många och frustrationen stor bland personalen i butiken. Personalen får inte prata med varandra under arbetstid och några personalmöten förekommer inte, enligt de provanställda.

Ingen av de provanställda på Zara vill i det här läget tala med Handelsnytt. Men på mötet med Handels framkom det att de provanställda bara får ut sin mertid i ledighet, inte som ekonomisk ersättning. Det är ett avtalsbrott, menar ombudsmännen på lokalavdelningen i Örebro.
– De här tjejerna är deltidsanställda 25 timmar per vecka. All ytterligare arbetad tid upp till 40 timmar räknas som mertid. Mertidsersättning kan betalas ut i form av ledig tid om det först förhandlas med facket, men det har inte företaget gjort. Därför ska ekonomisk ersättning gälla, säger Agneta Åsgård-Larsson.
– De vill inget hellre än att arbeta mer tid, men inte för ledighet utan för lön. Så det är otroligt frustrerande för dem.
En annan fråga som kom upp var schemat som ändras ofta och på kort varsel. Personalen vet ofta inte hur de ska jobba den närmaste tiden. Får det vara så? var en av frågorna på mötet.
– Schemat ska fastslås minst en månad i förväg, säger Gunilla Hallgren.
Även semestervillkoren tycks vara åsidosatta på Zara, konstaterar hon. Flera av mötesdeltagarna trodde inte att de har rätt till semester. Det är det besked de har fått från cheferna på butiken.
– De har redan nu arbetat in 11 – 12 betalda semesterdagar. De har rätt till 25 obetalda och fyra veckor sammanhängande under sommaren.

Det är allvarligt att det inte ordnas personalmöten där de anställda kan få säga sin mening och få övergripande information, menar de två ombudsmännen. Och att de anställda inte får ekonomisk ersättning för mertid är ett rent avtalsbrott.
– All den här informationen ska vi ta med oss till det möte vi utlyst med butiksledningen på Zara i Örebro den 18 mars. Då hoppas jag att många av oklarheterna ska redas ut, säger Agneta Åsgård-Larsson.

Butiksledningen på Zara i Örebro vill inte kommentera kritiken utan hänvisar alla frågor till företagsledningen.
Paúl Estradera, informatör på Zaras huvudkontor i Spanien, bemöter kritiken i ett mail till Handelsnytt. Enligt honom förekommer det inga arbetsmiljöproblem på Zaras butiker. Den kritik som hittills framkommit från de provanställda i Örebro stämmer inte överens med de förhållandena som råder på företagets butiker världen över, enligt honom.

Läs tidigare artikel