Det är dags för årets höjdpunkt för jämställdhetsutspel – internationella kvinnodagen. I LO-huset möttes jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin dagen innan, fredagen den 7 mars, för att samtala om politik och feminism.
– Vi måste diskutera frågan om jämställdhet på ett strukturellt plan, inte på individnivå. Annars når vi inte jämställdhet, sa Wanja Lundby-Wedin.
– För mig är det viktigt att kvinnor gör egna val, det är sitt liv de ska leva inte mitt. De ska ha kunskap om vilka konsekvenser deras val får. Men vill de vara hemma med sina barn ska de vara det, trots att det påverkar samhällssynen på kvinnan. Vårdnadsbidraget är ingen jämställdhetsåtgärd, sa Nyamko Sabuni.

Dessa två perspektiv – individ och struktur – blev tydlig när de resonerade kring jämställdhet ska uppnås, exempelvis när det gäller kvinnors rätt till heltid.
– När vi öppnar upp för fler arbetsgivare inom vården kommer företagen att bli tvungna att locka till sig personal, som då kan ställa krav på exempelvis heltidstjänst. Konkurrensen gör att arbetsgivare måste ha en organisation som är anpassad efter de anställdas behov, sa Nyamko Sabuni.
Att privatisering leder till arbetstagarens marknad höll inte Wanja Lundby-Wedin med om. Hon ville hellre se att rätten till heltid skrivs in i kollektivavtalet och att arbetsgivarna subventioneras så att de anställda kan få en heltidsersättning och därmed ett ekonomiskt oberoende och en trygghet.
Nu, menade Wanja Lundby-Wedin, gör regeringen tvärtom. Regeringens ekonomiska politik, bland annat genom förändringarna i arbetslöshetsersättningen, leder framför allt till att deltidsarbetande – i regel kvinnor – förlorar sitt ekonomiska oberoende – och det slår mot jämställdheten.

Wanja Lundby-Wedin menade även att regeringen stannar upp arbetet med att få jämställda löner om de driver igenom att de årliga lönekartläggningarna i framtiden ska göras var tredje år istället för som idag varje år.
– Lönen höjs årligen och det är viktigt att en kartläggning görs i samband med det så att lönesättningen sker utifrån ett jämställdhetsperspektiv, sa hon.
Nyamko Sabuni menade att ett problem med en årlig lönekartläggning är att arbetsgivaren har upp till tre år på sig att rätta till omotiverade löneskillnader och då menade hon, då faller den årliga kartläggningen.
– Men det stämmer inte att vi vill ta bort lönekartläggningar för arbetsgivare med färre än tjugo anställda. Vi vill ta bort kravet på handlingsplan inte lönekartläggning.

Även inom LO finns motsättningar kring hur löneskillnaderna mellan mansdominerade och kvinnodominerade branscher ska minskas. I senaste avtalsrörelsen fick LO-samordningen igenom en jämställdhetspott där avtalsområden med fler kvinnor än män fick ett större löneutrymme. Potten beräknades i proportion till andelen kvinnor som på en heltidstjänst tjänar under 20 000 kronor i månaden. Något Wanja Lundby-Wedin menade gett resultat. Men samtidigt har det ställts krav från LO-kollektivets mansdominerade branscher på att potten inte ska vara med i nästa avtalsrörelse.

Och det var få män som kommit för att lyssna på debatten. Fyra män, varav två arbetade med att filma seminariet, hade tagit sig till LO-huset.
– Det är typiskt, så är det, sa Wanja Lundby-Wedin efter debatten.
På frågan vad facket gör för att minska mansdominansen i förbunden svarade hon att LO hela tiden försöker få förbunden att arbeta med detta.
– Vad gäller LO-styrelsen är det av tradition förbundsordförandena som sitter i styrelsen och de är i regel män.