Beskedet nådde de anställda på LO-kansliet i måndags, den 3 mars. En av dem som arbetar där är Sara Jägare, chef för enheten för facklig utbildning.
– Det är klart att det är jobbigt, alla går och funderar och det pratas om sparkraven i fikarummet. Alla påverkas oavsett om de bestämmer sig för att lämna LO eller vara kvar. Men det är en nödvändig besparing och den kom inte som en överraskning, säger hon.

Personalen erbjuds nu bland annat avgångsvederlag, utbildning för att hitta nytt jobb och hjälp med att söka nytt jobb. De som blir kvar ska arbeta med LOs prioriteringsområden: löne- och välfärdspolitik, ekonomisk politik och arbetstagares rättigheter samt internationella frågor. LO-kansliet kommer även att bestå av en kommunikationsenhet, en IT- och serviceenhet samt en ekonomi- och personalenhet.

Arbetsområden som försvinner är kultur-, diskriminerings- samt folkhälso- och konsumentfrågor. LO-Debatt lades ner redan vid årsskiftet. 2,68 miljoner sparas också genom minskade bidrag till organisationer som Unga Örnars Vänner, Arenagruppen och SSU. Förbunden ska till stor del ta över LOs arbete med försäkrings- och arbetsmiljöfrågor.

Enligt LOs kanslichef Kjell Ahlberg är målet att det nya LO ska vara klart i september i år.