Det var när butiken bytte ägare i juni 2006 som de sju fast anställda uppmanades att säga upp sig för att kunna arbeta hos den nya butiksägaren. När en butik säljs övergår anställningsavtalen för personalen till den nya butiksägaren– men detta informerade inte Coop personerna om, enligt Handels. Därför stämde Handels Coop i Arbetsdomstolen. Och igår, den 17 mars, träffades parterna för en muntlig förhandling, men kunde inte nå en uppgörelse. Förhandlingarna fortsätter nu den 8 och 9 oktober 2008.

Handels har begärt skadestånd på över 100 000 kronor för var och en av de sju personerna samt skadestånd till förbundet på 300 000 kronor för att Coop brutit mot såväl lagen om anställningsskydd som lagen om medbestämmande i arbetslivet. Enligt Coop har de informerat om vad som gäller vid försäljning. Däremot säger Coop att de sju personerna fick fel blankett att fylla i – istället för ett papper att fylla i för att få lön utbetalad fick de av misstag en uppsägningsblankett.

Läs mer: Handels stämmer Coop i AD
Läs mer: Coop medger formellt fel i pågående AD-tvist