Lön enligt kollektivavtal: Från 1 april är lägsta lön för den som fyllt 18 år och har treårig branschvana 110,14 kronor i timmen. Med en semesterersättning på 13 procent motsvarar det en timlön på 124,46 kronor.
Från den första april i år höjs lönerna med i genomsnitt 1,92 kronor per timme. Höjningen fördelas vid de lokala löneförhandlingarna.
Semesterersättning betalas ut en gång om året och är 13 procent av lönen, inklusive ob-tillägg. Anställda är garanterade en minimiersättning på mellan 955 och 1 135 kronor, beroende på branschvana.
Ob-ersättningen är 70 procent av timlönen vid arbete efter klockan 20.00 på vardagar och 100 procent, det vill säga dubbla timlönen, för arbete efter klockan 12.00 på lördagar samt för hela söndagar.
Kollektivavtalet omfattar också andra förmåner, till exempel att arbetsgivaren sätter av pengar till pension och försäkringar.

Lön utan kollektivavtal: De flesta butiksdemonstratörer Handelsnytt pratat med (alla är över 18 år) tjänar 91-115 kronor i timmen – inklusive semesterersättning. Ob-ersättningen varierar. Den högsta ersättningen någon fått är 40 kronor för arbete på helg.
Anställda på Retail House (se särskild artikel) har runt 110 kronor i timmen. Semesterersättningen är inräknad i timlönen. Vid specialuppdrag, till exempel försäljningsuppdrag, är lönen högre.
Ob är 30 kronor i timmen för hela lördagen (ingen anställd arbetar söndag). Anställda har reseersättning till och från arbetsplatsen.
Semesterlagen: Enligt semesterlagen ska semesterersättningen betalas ut en gång om året och vara på minst 12 procent av den anställdes årslön under intjänandeåret. Även lönetillägg och ob-tillägg räknas in. Om semestersättningen bakas in i lönebeskedet ska detta redovisas separat.