Sedan november 2007 har 90 anställda inom Konsum Värmland varslats om uppsägning. Runt 70 av dem är nu uppsagda, de flesta jobbar i Karlstad och Arvika. För resten återstår förhandlingar.
– Och det pågår full aktivitet att hitta annan sysselsättning för de
uppsagda, säger ombudsman Ann Abrahamsson.
Trygghetsfonden är inkopplad. Genom den kan bland annat
de som varit anställda i fem år få bidrag till att plugga ett år, på till exempel Komvux eller en yrkesutbildning.