Plötsligt avbrutna provanställningar, dålig information om mertid och semestrar, och auktoritärt ledarskap har fått flera provanställda på Zara i Örebro att reagera.
– Butiksledningen har haft dålig koll på tillämpningen av kollektivavtalet. Nu har vi inlett en dialog som går ut på öka deras kunskap, säger Agneta Åsgård-Larsson, ombudsman, Handels i Örebro.
Klädeskedjan Zara öppnade under hösten förra året en ny butik i Örebro. 35 personer provanställdes. Petra Jongen var en av dem. Hon kände snart att något inte stämde. Hon fick inte fick prata med arbetskamraterna och måste ständigt uppehålla sig med arbete.
– Cheferna kunde klappa händerna och säga ”fortare”, ”fortare” om de tyckte att arbetet gick för långsamt, beskriver hon.
När flera av de provanställda plötsligt började sägas upp i förtid spreds en oro i butiken. Förklaringarna till uppsägningarna var att de på olika sätt inte uppfyllt företagets kriterier; inte lett tillräckligt, inte varit en ”Zara-girl” eller som det stod på Petra Jongens avskedsbesked. ”Not happy at work”.
– Det är inte moraliskt rätt att behandla provanställda så, säger Agneta Åsgård-Larsson.
Enligt henne är det svårt att komma åt problemet eftersom det inte är otillåtet att säga upp provanställda.

Okunskap om hur kollektivavtalet tillämpas är troligen butikens största problem och orsaken till flera brister, tror Agneta Åsgård-Larsson.
Bland annat har det visat sig att de provanställda bara får ut sin mertid i ledighet, inte i form av ekonomisk ersättning. Det framkom under ett informationsmöte med de provanställda som Handels lokalavdelning anordnade i början av mars.
– Schemat har ändrats ofta och på kort varsel, så ska det inte vara, förklarar Agneta Åsgård-Larsson. Även semestervillkoren tycktes vara åsidosatt, konstaterar hon. Flera av de provanställda har fått besked att de inte har rätt till semester.
– De har arbetat in 11 – 12 betalda semesterdagar redan nu. De har rätt till 25 obetalda och fyra veckor sammanhängande under sommaren.
– Vi ska nu börja reda ut oklarheterna med företaget, säger Agneta Åsgård-Larsson. Viljan finns där men inte kunskapen om kollektivavtalet. Det är allvarligt, men det går att rätta till.
Det här visar hur viktigt det är att de anställda själva är medvetna om kollektivavtalet och reagerar när något känns fel, menar hon.
På grund av sin osäkra anställningssituation vill de provanställda inte delta med namn i Handelsnytt.
Ett möte mellan Handels lokala avdelning och företagsledningen på Zara i Örebro är inplanerat till torsdag den 27 mars.