Icas driftledning och den lokala facklubben satte sig i ett första förhandlingsmöte dagarna innan påsk då ett förslag till ett nytt arbetstidsavtal började diskuteras.
Hur har det gått?
– Vi har suttit i förhandlingar, och vi förhandlar fortfarande, men jag vill inte kommentera hur långt vi har kommit. Jag kan bara säga att jag är försiktigt positiv, säger Daniel Björklund, efter en kort sittning med företagsledningen i dag, fredag.
Nästa förhandling påbörjas i nästa vecka.

Missnöjet med ersättningsnivåer, lördagsarbete och nya skiftarbetstider har varit stort bland de anställda på centrallagret i Hacksta. Ett missnöje som inför påskveckan yttrade sig i en maskningsaktion, vilket innebar att lagerarbetarna jobbade i ett lägre tempo.
– Nu under förhandlingarna jobbar killarna och tjejerna på som vanligt. Men jag tror inte att de kommer att reagera positivt om förhandlingarna strandar.

Daniel Björklund tror att förhandlingarna följs med stort interesse av anställda på Icas lager runt om i landet.
– De här förhandlingarna påverkar fler lagerarbetare än bara oss här i Hacksta. Drar det ut på tiden finns det risk att vi måste vi stämma Ica eftersom vi har skilda uppfattningar om skiftparagraferna. Det vill vi förstås undvika, säger Daniel Björklund.

Icas driftchef på lagret i Hacksta, Anders Nilsén som har suttit i förhandlingarna med den lokala fackklubben har nu på morgonen inte funnits tillgänglig för en kommentar.
En eventuell ny stämningsansökan ska inte förväxlas med den stämningsansökan redan är inlagd på Arbetsdomstolen och handlar om ob-ersättningar för ett 20-tal anställda som sköter utlastningsarbetet på köttpacksanläggningen vid Icas lager i Hacksta och i Umeå.