Konflikten blommade upp 2004, men har inte kunnat lösas genom förhandlingar. Därför stämmer nu Handels Ica i Arbetsdomstolen. Oenigheten handlar om vilket avtal som ska gälla för de lagerarbetare i Umeå och Västerås som arbetar treskift där vissa lördagar ingår.
Våren 2003 träffades en företagsgemensam överenskommelse kring ob-ersättning, det så kallade ”röda dagar”-avtalet. Avtalet ger lagerpersonalen rätt till 100 procent ob-ersättning på lördagar. Men hösten 2004 införde Ica treskiftarbete, där vissa lördagar ingår, i Västerås och Umeå, och det var då konflikten började. Ica anser inte att dessa personer kan räknas in i ”röda dagar”-avtalet, utan menar att partihandelsavtalet med endast 40 procent ob-ersättning på lördagar ska gälla. Handels å sin sida anser att ”röda dagar”-avtalet gäller.
Frågan har varit uppe i såväl lokala som centrala förhandlingar – utan resultat. Inte heller i förra årets diskussioner om ett nytt företagsavtal, ett kollektivavtalsliknande avtal som endast gäller för Ica, som avslutades i årsskiftet kom parterna överens.
Eftersom ”röda dagar”-avtalet sades upp i juni 2007 på Icas lager i Västerås begär Handels nu att Ica ska betala ut mellanskillnaden mellan utgiven ersättning och den avtalsenliga ersättningen för perioden juli 2005 till och med maj 2007 – sammanlagt drygt 270 000 kronor. För lagerpersonalen i Västerås uppgår den sammanlagda ersättningen till drygt 180 000 kronor och gäller perioden juli 2005 till och med februari 2008. Utöver det begär Handels ett allmänt skadestånd på 5 000 kronor per arbetstagare.
– Det är inte bra att ha en situation där vi inte är överens men vi har valt väg och enligt oss är det partihandelsavtalet som gäller fram tills tvisten är löst i AD, säger Hans Langré, förhandlingschef på Ica.
Såväl Västerås klubbordförande Daniel Björkman som Anders Nilsén, logistikchef på Icas lager i Västerås, ser fram emot att den här konflikten äntligen avgörs.

Fotnot: Fram till juli 2005 betalade dock Ica enligt ”Röda-dagar”-avtalet.

Samtidigt pågår en annan konflikt på Icas centrallager som även den bland annat gäller ob-ersättning. Läs mer om den här.