Lars Reje, som utreder Apotekets framtid, tror att det blir framförallt dagligvaruhandeln, hälso- och egenvårdsbutiker, optiker, hotell och bensinstationer som kommer att börja sälja receptfria läkemedel nästa år. De enda som inte får sälja är kommuner och landsting, och ställen med alkoholtillstånd.
Ica, Axfood och Coop står redo och är positiva.
– Det är ett lagom och bra förslag, vi är nöjda helt enkelt. Man har tagit tillvara det enkla faktum att läkemedel som redan säljs i butiker via apoteksombud ska göras mer tillgängliga. Men det man kan fundera på är hur konkurrensneutralt det är att ha åldersgräns i dagligvarubutiker, men inte i apotek, säger Johan Wiklund på affärsutveckling Ica AB.
På Coop säger man att förslaget drar åt rätt håll, trots att man tycker att det dragit ut på tiden.
– Vi vill sälja vanliga, enkla produkter, folk vet hur man ska hantera Alvedon. Vi kan aldrig ge råd som Apoteket, men vi kan öka tillgängligheten och ligga lägre i pris, säger informationschef Magnus Frisk.

Axfoods presschef Ingmar Kroon säger att de är förberedda i och med att de började sälja nikotinläkemedel 1 mars. De har till exempel speciella skåp vid kassan för att förvara läkemedlen.
– Den lösningen kan man bygga vidare på. Vi tycker att förslaget låter bra så här långt. Men det är inget beslut än, det är politikerna som beslutar.
Handels ordförande Lars-Anders Häggström vill inte kommentera utredningsförslaget eftersom förbundet än så länge diskuterar remissvaret på den förra utredningsdelen i Apoteksutredningen.
Det var igår, 1 april, som utredningen om att sälja vissa receptfria läkemedel på andra platser än apotek blev klar. Exakt vilka läkemedel det handlar om ska regeringen, eller som utredningen föreslår Läkemedelsverket, bestämma.
– Min bedömning är att det inledningsvis kommer att ligga runt ett 80-tal produkter. Till det kommer nikotinläkemedel som den nya lagen redan gör det möjligt att sälja utanför apotek. Och ett 50-tal godkända växtbaserade läkemedel, säger utredare Lars Reje.
Han tror att det 80-talet produkterna kommer att vara till exempel varor mot värk, feber, pollenallergi, eksem, acne och mjäll. Apoteket AB säljer idag receptfritt för ungefär tre miljarder om året och cirka 50 procent av det bedöms komma att säljas på annan plats.

När det ska bestämmas vilka läkemedel som ska finnas ute i bland annat mataffärerna vill utredningen att man tar hänsyn bland annat till att allvarliga biverkningar ska vara sällsynta, och att läkemedlet ska kunna säljas utan tillgång till rådgivning av farmacevt.
Det kommer nämligen inte att krävas farmacevtisk utbildning av personalen, och den som inte är hälso- och sjukvårdspersonal får bara lämna information från bipacksedeln.
– Man får inte börja ge egna bilder om huruvida ett läkemedel är bra eller inte. Men man ska kunna upplysa om var man kan få ytterligare information. Och varje försäljningsställe ska utse en ansvarig kontaktperson, säger Lars Reje.

Samma åldersgräns, 18 år, ska gälla som vid detaljhandel med nikotinläkemedel, tobak och öl. Bland annat för att det vanligtvis inte går att få rådgivning. I Norge, där man säljer läkemedel utanför apotek, har man också 18-gräns, dessutom måste man vara 18 år för att sälja produkterna.
Läkemedlen ska antingen förvaras utom räckhåll för kunder, till exempel i kassan, eller under uppsikt av personal. De ska förvaras åtskilt från andra produkter, kanske i ett ställ eller på en särskild hylla.