Handelsklubben och Icas centrallager i Västerås har inte kommit överens om lördagsersättningarna.
– Det är anmärkningsvärt att Ica värderar arbetsinsatsen hos de anställda så lite. Jag är verkligen besviken, säger klubbordförande Daniel Björklund.
Parterna inledde förhandlingarna förra fredagen. Flera samtal har förts under veckan. Men idag, en vecka senare, lades alltså förhandlingarna ner.
–Det känns inte som Ica har tagit förhandlingarna på allvar. De har inte ens kommit med ett skriftligt motbud, säger Daniel Björklund som uppfattar att Ica har varit ointresserad av att förhandla.
–Vi har framförallt velat förhandla om ersättningarna för lördagar men också försökt att förhandla kring ett heltäckande arbetstidsavtal. Vårt krav var 100 procents skiftersättning på lördagar efter klockan 12, vilket vi haft tidigare. Men ICA förkastade våra bud direkt.
Ica har varit villig att förhandla om höjda ersättningar för de anställda som arbetar förskjuten tid under dagtid. Det vill inte Handels gå med på.
– Hade vi bara gått med på det så finns det risk att Ica flyttat om i schemat istället, för att färre ska arbeta under den dyrare arbetstiden. Som Ica har gjort då folk får jobba lördagar i stället för söndagar eftersom det är billigare för företaget. Vi vill ha en helhetslösning.
Handelsklubben anser att ärendet kan komma att avgöras i Arbetsdomstolen.
De menar att Ica inte hade rätt att schemalägga medlemmarna under påskhelgen eftersom det inte fanns något lokalt avtal om det.

Daniel Björklund tror att frågan om lördagsersättningar är långt ifrån avslutad.
–Försämrade villkor för de som jobbar lördagar och storhelger kommer att sprida sig till de andra enheterna inom Ica, och jag är rädd att Helsingborg står på tur. Därför är det här inte bara en fråga som rör oss i Västerås.
Det fanns tidigare ett lokalt avtal på centrallagret för övertid på lördagar. Det gav 70 procents ersättning från klockan sju på morgonen och 100 procent efter klockan tolv. Ersättningarna betalades då ut som övertid. När Ica senare schemalagt lördagsarbetet har ersättningarna utgått enligt Partihandelsavtalets nivåer på lördagsarbete. Det ger inte någon extra ersättning före klockan tolv på lördagar, och 40 procent efter klockan 12.
Förhandlingarna har gått ut på att Handelsklubben vill gå tillbaka det lokala avtalet som ger 100 procent på lördagar efter klockan 12, som tidigare.
Handelsnytt har sökt Icas driftschef Anders Nilsén som suttit i förhandlingarna med Handels, men han har bett att få återkomma med en kommentar.