Oenigheten gäller tolkningen av det löneavtal som Selecta och Handels nyligen kommit överens om. Handels menar att löneutrymmet, det vill säga den summa pengar som ska fördelas till de anställda i de lokala löneförhandlingarna, är högre än vad Selecta anser.
– Det är mycket olyckligt att vi är oeniga så här i början av ett nytt avtal. Vi hoppas att vi snart kan bli överens, säger Mikael Segel som är ombudsman på Handels.

På grund av oenigheten skjuts de lokala löneförhandlingarna upp. Även datumet för att begära centrala förhandlingar har flyttats från den 4 april till dess att Handels och Selecta är överens. Efter det att de lokala löneförhandlingarna kommit i gång har klubbordförandena upp till två veckor på sig att begära centrala förhandlingar. Handels och Selecta ska träffas den 11 april. Selecta har valt att inte kommentera oenigheten.

Tvisten om löneutrymmet är inte det enda problemet som uppkommit på Selecta. Som Handelsnytt tidigare berättat (nr 3) vill arbetsgivaren inte lämna ut personuppgifter om anställda som inte är medlemmar i Handel, om de inte själva säger att det är ok. Men enligt Handels ombudsman Mikael Segel har Handels ännu inte fått några tecken på att detta har påverkat löneförhandlingarna, så som Handels tidigare befarade. Däremot pågår fortfarande diskussioner med Svensk Handel om utelämningen av anställdas personuppgifter.

Selecta finns på 35 orter i Sverige och har runt 200 Handelsmedlemmar.