– Mycket av det som har fungerat dåligt har rättats till. Det har blivit bättre, säger Veronica Larsson butiksanställd på Zara i Örebro.
Veronica Larsson sammanfattar de oklarheter och missförstånd som uppstod mellan de provanställda och den tillfälliga butiksledningen på Zara i Örebro den första tiden efter öppningen med ett ord: kulturkrockar.
– Många av de provanställda var upprörda över regler som de inte förstod och över ett förhållningssätt som vi är ovana med här i Sverige, säger hon.
– Vi hade en tillfällig butikschef från Spanien här, som åker runt och startar upp butiker. Nu har hon åkt vidare och vi har en ny butikschef, vilket har påverkat stämningen till det bättre.

När den spanskbaserade klädkedjan Zara etablerade sig i Örebro förra året provanställdes ett trettiotal personer. Flera av de provanställda upplevde att de behandlades felaktigt och kontaktade Handels i Örebro. Enligt Agneta Åsgård – Larsson, ombudsman för Handels i Örebro var det framförallt avbrutna provanställningar och kritik från butiksledningen som skapade oro och frustration bland personalen Hon konstaterade också att det fanns problem med schemaläggning, mertidsersättning och brist på personalinformation.

Veronika Larsson förklarar att problemen började i samband med butikens öppnande. Butiksledningen ställde väldigt höga krav på personalen, menar hon.
– Den tillfällige chefen styrde och ställde med oss och hade åsikter om allt från hur vi såg ut till hur vi uppförde oss. Många kände sig kränkta, säger Veronica Larsson.
Framförallt var det informationen som brast, menar hon.
– Hade de bara varit tydligare med hur hårda kraven var på utseende och klädsel så hade kanske fler förstått varför de fick kritik. Nu blev många istället arga och ledsna när de under utvecklingssamtalen blev bedömda enligt en femgradig skala fick veta att de hade två veckor på sig att förbättra sin stil.
Nu är stämningen bättre, enligt Veronica Larsson.
– Vi har fortfarande problem med schemaläggningen och de dagliga personalmötena skulle kunna få bättre struktur. Men det är på väg åt rätt håll.

Agneta Åsgård Larsson tycker efter ett möte med den nya butiksledningen ett de har lyssnat på kritiken och förbättrat de oklarheter som låg till grund för personalens missnöje.
Med på möte var också Mikael Fält, Zaras nya personalchef på det svenska kontoret i Stockholm. Han var i butiken för första gången.
– Vi har allt på plats här nu, scheman, semesterplanering och annat som kanske har varit otydligt tidigare.
Mikael Fält är positiv till samverkan med Handels.
– Jag har tidigare varit på Elgiganten och har bra erfarenheter från fackligt samarbete därifrån.
I månadsskiftet april/maj löper provanställningarna ut. Hur många av provanställningarna som övergår i tillsvidareanställningar har ännu inte meddelats. Viktoria Larsson hoppas att hon blir kvar.
– Jag trivs bättre nu.