KFO, som företräder Folksam, vill att fördelningen ska vara individuell.
– Den enskilda lönesamtalsmodellen gäller för alla de andra, över tretusen anställda, på Folksam. Den ska även omfatta Handelsmedlemmar, säger Hans-Erik Stierna förhandlingsansvarig på KFO.
Handels vill däremot att en del av lönehöjningen ska vara garanterad och att den andra delen, den så kallade potten, ska fördelas i lokala löneförhandlingar.
– Så har vi det på alla andra avtalsområden. Om KFO får som de vill kan det betyda att en arbetstagare blir helt utan löneförhöjning. Det kan vi aldrig acceptera, säger Hans Rosengren, ombudsman på Handels.

Förutom fördelningen av löneutrymmet är parterna oeniga om ifall ingångslönerna ska justeras eller inte. Handels vill se en höjning.
– De som har arbetat länge halkar efter och det ger en sned lönebildning, säger Hans Rosengren.

Nu väntar förhandlingar i förlikningsnämnden. Löneavtalet för Folksams tjänstemän berör runt 130 medlemmar och gick ut vid årsskiftet. KFO är en arbetsgivarorganisation som förhandlar och sluter kollektivavtal för sina medlemmar, däribland Folksam.