I dagslägets har ett 30-tal butiker har långa utmatningsband och nya tillkommer i takt med att matkedjan expanderar.
Det är ett sätt att tillgodose krav från kunderna, uppger Mathias Kivikoski, VD för Lidl Sverige.
– I takt med vår expansion i Sverige så har dessa önskemål blivit tydligare vilket har motiverat att ta fram en ny modell.
Tommy Tillgren, andre vice ordförande för Handelsanställdas förbund, tycker att Lidls nya satsning är oerhört positivt. Handels har sedan matvarukedjan etablerade sig i Sverige 2003 på olika sätt påtalat problemet med de korta utmatningsbanden.
–Vår förhoppning är att Lidl på sikt också byter ut de gamla banden som redan finns i många butiker.

Även Eva Thorén, inspektör vid Arbetsmiljöverket, tycker förändringen är positiv. De längre utmatningsbanden innebär ett mer skonsamt arbetssätt för kassörerna, tror hon. Arbetsmiljöverkets inspektörer har sett exempel på hur kassörer i butiker med kort utmatning försöker göra plats för nya varor genom att lyfta upp de färdigscannade varorna på varandra. Med långa band åker varorna iväg på bandet av sig själva, vilket är bättre, menar hon.
–Med den korta utmatningen måste kassören skjuta undan och stapla varorna på den lilla ”tårtbiten” vid kassan när kunden själv inte hinner lyfta undan varorna till kundvagnen. Vi har också sett att kassörer ibland lyfter ner varor i kundens vagn från sin sittande eller stående ställning i kassan. Detta innebär onödigt påfrestande vridningar och böjningar av ryggen, med risk för akuta belastningsskador på längre sikt, säger Eva Thorén.

Kassabanden har diskuterats ända sedan etableringen i Sverige 2003. Personalen har upplevt det som stressigt med de korta varubanden bland annat därför att kunderna retar sig på dem.
Lidls ledning har tidigare varit ovillig att ändra kassabanden med hänvisning till att de korta banden är standard i Lidls butiker runt om i världen.
För ett knappt år sedan uppgav Mathias Kivikoski till Handelsnytt att varukedjan testade möjligheten att införa länga kassaband i några butiker, men att inga slutgiltiga beslut om fortsättningen ännu var tagna.
Nu bekräftar alltså Lidl att de långa utmatningsbanden införs i allt fler nya svenska butiker.
På frågan om samma åtgärd införts i andra länder svarar Mathias Kivikoski:
–När vi beslutar om butiken ska ha långa kassaband så tas det beslutet utifrån svenska förhållanden och är inte baserat på vad andra länder gör.