Mötet mellan Handels och Selecta i fredags, den 11 april, gav inget resultat. Parterna är fortfarande inte överens om hur löneavtalet ska tolkas. Handels menar att löneutrymmet, det vill säga den summa pengar som ska fördelas till de anställda i de lokala löneförhandlingarna, är högre än vad Selecta anser. Men trots oenigheten ska de lokala förhandlingarna fortsätta.
– Vi måste följa förhandlingsordningen så att de anställda får ut pengar. Om vi skulle ta tvisten nu betyder det att lönehöjningarna skjuts upp, eftersom det kan ta upp till ett år innan det här blir avgjort. Då är det bättre att de anställda får för lite nu, så kan vi rätta till det sedan, säger Mikael Segel som är ombudsman på Handels.

Om de lokala parterna inte kommer överens kan de antingen fördela lönepotten lika mellan alla anställda eller begära centrala förhandlingar.
Enligt Mikael Segel ska Handels på sikt ta ställning till hur de ska hantera oenigheten angående löneutrymmet.

Selecta finns på 35 orter i Sverige och har runt 200 Handelsmedlemmar.