Vid ett medlemsmöte under torsdagen 17 april beslutade 270 anställda på Icas lager i Västerås att ställa krav på förhandlingar mellan den lokala fackklubben och företagsledningen om lördagsersättningar och arbete på helgdagar. Företagsledningen får till den 24 april på sig att påbörja förhandlingarna annars utbryter en vild strejk på lagret under 1 och 2 maj. Det står i det brev som efter mötet skickades till företagsledningen.
– Den lokala fackklubben kan inte ställa sig bakom strejken eftersom det strider mot fredsplikten men jag har framfört medlemmarnas begäran, säger Daniel Björklund, facklubbens ordförande
Förhandlingarna om ersättning på vanliga schemalagda lördagar avslutades i oenighet för två veckor sedan.
Den lokala fackklubben har gjort försök att återuppta förhandlingarna men Icas förhandlingsgrupp har inte velat det hittills, eftersom de anser att parterna står för långt ifrån varandra.
Nu är det medlemmarna själva som kräver att frågan ska tas upp till förhandling igen.
– Medlemmarna har tröttnat på att Ica inte sätter sig i seriösa förhandlingar utan bara ser till sitt eget vinstintresse i den här frågan, säger Daniel Björklund.