– Det finns ingen juridisk grund till att vi ska betala avgiften för icke-medlemmar. Men eftersom vi inte fått gensvar från regeringen, måste vi få frågan prövad i länsrätten, säger Harald Petersson, föreståndare för Handels a-kassa.

Den första januari förra året införde regeringen en så kallad förhöjd avgift, vilket innebär att de medlemmarna i Handels a-kassa som arbetar betalar 251 kronor i månaden, utöver grundavgiften. Dessa pengar betalar a-kassan sedan in till staten.
Medlemmar som inte betalar på tre månader förlorar sitt medlemskap, men enligt regeringen är a-kassorna skyldiga att betala den förhöjda avgiften under de tre månaderna ändå, vilket gett a-kassorna en skuld till staten. I januari i år kom den första fakturan till Handels a-kassa och hittills har en skuld på drygt två miljoner kronor betalats in. De betalande medlemmarnas pengar – även de arbetslösas – används för att täcka upp skulden. Men enligt lag ska arbetslösa inte vara med och finansiera den förhöjda avgiften.
– Vi anser att vi genom att betala in pengarna som vi har gjort riskerar att bryta mot lagen om att de arbetslösa inte ska behöva stå för de förhöjda avgifterna, säger Harald Petersson.
I sin överklagan till länsrätten har Handels a-kassa även begärt att få tillbaka de redan inbetalda pengarna av staten. Det är ännu inte klart när länsrätten behandlar ärendet.

Men regeringen anser inte att beslutet strider mot lagen.
– De personer som vill gå ur en förening måste anmäla detta, gör de inte det är de fortfarande medlemmar. Handels a-kassa måste strama upp sin hantering vad gäller utträde ur a-kassan. Dessutom har Handels a-kassa fått 14 miljoner extra i år som kompensation för ökade kostnader. Det täcker mer än väl den skuld som Handels har till staten, säger Eva Uddén Sonnegård, statssekreterare hos arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin.
Enligt Eva Udden Sonnegård är det bra att beslutet nu prövas i länsrätten.
– Vi har olika uppfattningar. Därför är det bra att beslutet nu prövas i domstol, säger hon.

Om länsrätten ger regeringen rätt betyder det att a-kassorna själva måste agera inkassobolag, eftersom Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen tidigare sagt att a-kassorna inte får använda sig av inkassobolag. Något Harald Pettersson är kritisk till.
– A-kassorna ska betala ut ersättningar till arbetslösa, men nu blir en stor del av vår verksamhet att driva in avgifter, säger han.

A-kassan består idag av två delar – en grundavgift och en förhöjd avgift. De medlemmar som är anställda betalar båda avgifterna, medan de som är arbetslösa endast betalar grundavgiften.
Idag är grundavgiften 117 kronor (94 kronor vid medlemskap i facket) och den förhöjda avgiften år 251.

I juli 2008 ersätts den förhöjda avgiften med en arbetslöshetsavgift som eller sänks, beroende på om arbetslösheten ökar eller minskar. De som är arbetslösa betalar även fortsättningsvis inte avgiften.