Ica dominerar bland postombuden och inga butiker Handelsnytt kontaktat ger extra betalt till någon annan än den person som är postansvarig. På Ica Supermarket Almö livs i Myggenäs på Tjörn har man posten i en av de vanliga kassorna. Bara den som är huvudansvarig får mer i lön. Det har klubbordförande Lilian Hederstad reagerat på.

– De har lagt på oss mer jobb fast vi inte får betalt för det. Och stressen har ökat eftersom posten finns i den vanliga matkassan, posten är ett större stressmoment hos oss än i en butik där den är för sig själv. – Men jag trivs med arbetsuppgifterna, man får resa sig från stolen och får fler arbetsmoment. Men vi är värda lite mer i lön när vi tagit på oss detta. Men chefen menar att vi skulle få postersättningen bara om vi skötte in- och utbetalningar.
Som att sälja godis
Butiksägare Patrick Hermansson tycker att det räcker med att den som är huvudansvarig får högre lön.
– Att jobba med posten är som en kassatjänst, som att sälja Läkerol. Det skulle vara som att premiera någon som kan pantautomaten eller är extra bra på Ica-kortet.
När han för ett tag sedan fick reda på att det fanns en rekommendation om lönetillägg för ”Post i butik” (se den andra artikeln) ringde han tio kollegor och frågade hur de gör.
– Ingen använde den. Ge oss klara direktiv så gör vi det, för när man ska tolka blir det inget gjort. Och är det ingen regel tar man inte hänsyn till den.

Ica Kvantum i Limhamn är det tredje största postombudet i Sverige räknat i antal hushåll. Även där är det bara den avdelningsansvarige som får betalt.
– Vi har en förbutik med tobak, spel och post. Pucken står aldrig still där. De som jobbar i posten gör ett kvalificerat jobb, de kan hela posthanteringen, säger klubbordförande Kennet Andersén.
Tanken med lönetillägg är inte främmande för honom.
– Det är något jag har i åtanke att poängtera. Men gränsdragningar är svåra. Man måste vara försiktig med att ställa personal mot varandra. Alla behövs ju.
Därför ser han gärna att man tar den här diskussionen på förbundsnivå.

Mer central roll
– Butiker får en mer central roll i samhället. Vi får fler kvalificerade arbetsuppgifter, rätt vad det är har vi Svensk kassaservice också. Det kräver kunskaper, och då får man kanske tänka sig en utveckling på avtalssidan. Annars får man i en viss butik mer betalt för en del arbetsuppgifter medan vissa som gör samma jobb i en annan butik inte får det.
– Det vore bra att förhandla fram friska pengar centralt istället för att ta från någon pott i butiken, så man inte behöver ta från någon annan.

Klubbordförande på Ica Supermarket Grytan i Västerås Helena Eklund tycker att postarbetet ska ge mer i lön för det tjugotal som jobbar där. Men bara den postansvarige får tillägg, liksom alla avdelningsansvariga i butiken.
– Man har gått en utbildning och i vissa fall vidareutbildning, det ska märkas att man tar för sig.