Handels a-kassa har minskat sitt medlemsantal framförallt sedan årsskiftet 06/07 när a-kasseavgiften höjdes. Då låg medlemsantalet på 178 600. 31 mars låg det på nära 155 400 medlemmar, det är drygt 1 000 färre än månaden innan. Antalet medlemmar fortsätter att minska drygt ett år efter avgiftshöjningen.
Totalt var 3 343 700 personer medlemmar i någon a-kassa sista mars.

Från 7 april får man som deltidsarbetslös bara stämpla upp till heltid i 75 dagar, mot 300 som det varit förut. Fler förändringar är på gång inom a-kassan. I juli införs ytterligare två karensdagar. Det kommer alltså inte betalas någon a-kasseersättning under de sju första dagarna av arbetslöshet. I dag är karensen fem dagar.
I juli införs också en ny avgift till a-kassan som mer än i dag kommer att påverkas av hur hög arbetslösheten är bland a-kassans medlemmar, enligt principen hög arbetslöshet, hög avgift.