Förbundets ordförande Lars-Anders Häggström 1 maj-talade i år i Dalarna. Först ut i programmet var Falun där han på förmiddagen höll ett kort anförande.
Det handlade om den svenska modellen som enligt Lars -Anders Häggström vilar på tre ben, den svenska arbetsrätten, det svenska social försäkringssystemet och de grundläggande välfärstjänsterna såsom skola, barnomsorg och sjukvård.
Därefter var det ett politiskt samtal där Lars-Anders Häggström, Jonny Gahnshag, Oppositionsråd i Falun, Roza Güzlü, Oppositionsråd i Falun, och Ulrika Belin, LO-distriktets ordförande i Dalarna, deltog. Samtalsledare var Vidar Andersson, socialdemokratisk ledamot i kommunfullmäktige i Falun.
Efter Falun åkte Lars-Anders Häggström till grannkommunen Borlänge där det var ett mer traditionellt första maj-tal och Lars-Anders Häggström var inbjuden av socialdemokraterna som huvudtalare.
I Borlänge samlades man 13.00 på Sveatorget för tal och appeller. Efter cirka en timme var det avmarch mot Folkets Hus där Lars-Anders Häggström höll tal.
Där inledde han med att prata om hur frihet hänger så tätt ihop med den socialdemokratiska idén. Han menade att den aktuella parollen för socialdemokratin idag är att frihet kräver rättvisa. Han underströk också skillnaden mellan den socialdemokratiska synen på frihet och den borgerliga synen på frihet som enligt Lars-Anders Häggström mest går ut på att vara fri att konsumera.
Lars-Anders Häggström menade att frihet handlar om makt och arbete. Han pratade också om hur regeringen har undergrävt fackföreningsrörelsen genom försämringarna i a-kassan och hur Sverige behöver arbete, ett starkt näringsliv och hur det är viktigt att lönerna varken dumpas eller pressas neråt som de riskerar att göras när färre är med i a-kassan och konjunkturen vänder.