Ett nytt företagsavtal för Icas lager har diskuterats på central nivå tidigare men avbröts på grund av oenighet i slutet av förra året.
De flesta av Icas lager runt om i Sverige har utöver det riksomfattande kollektivavtalet, även lokala avtal.
På Icas centrallager i Hacksta, Västerås, har diskussionen om nya lokala avtal pågått en längre tid och aktualiserades då lördagsarbete ökade i omfattning och företaget schemalade arbetet på lördagar. Missnöjet med ersättningsnivåerna för schemalagda lördagar och skiftarbete har sedan dess varit stort.
De lokala förhandlingarna mellan den lokala klubben i Hacksta och företagsledningen strandade på grund av oenighet i början av april. När nya förhandlingar skulle påbörjas i slutet av april var alla parter eniga om att frågan skulle lyftas till central nivå och ingå i diskussionerna om ett helt nytt företagsavtal som ska omfatta alla Icas åtta lager i Sverige.
– Båda parter är angelägna om ett nytt avtal som skulle vara bra för både företaget och våra medlemmar. Nu återstår det att se om vi också kan komma överens om villkoren, säger Mikael Segel.
Kommande förhandlingar är inplanerade till den 2 och 4 juni.
Handelsanställdas förbunds förhandlingsgrupp representerades förutom Mikael Segel av Jarand Thomassen, klubbordförande vid lagret i Helsingborg och Per Jansson klubbordförande vid Icas lager i Årsta. Ica Sverige AB representerades av Hans Langré, förhandlingschef, Eva Östh som är HR-chef för Ica Sverige och Staffan Hamrin, tillförordnad logistikdirektör.

Läs alla artiklar om Hackstakonflikten