Handels och KFOs förhandlingarna om ett nytt löneavtal för Folksams tjänstemän fortsätter. Den 8 maj ska parterna träffas.
Förhandlingarna strandade den 8 april och ärendet gick vidare till förlikningsnämnden. Den 30 april träffades nämnden och därefter beslöt parterna att återuppta förhandlingarna. Nu på torsdag, den 8 maj, ska KFO, som företräder Folksam, och Handels träffas.
Svårigheten att träffa avtal beror på oenigheten kring hur löneutrymmet ska fördelas. KFO vill att fördelningen ska vara individuell. Medan Handels vill att en del av lönehöjningen ska vara garanterad och att den andra delen, den så kallade potten, ska fördelas i lokala löneförhandlingar.
Löneavtalet för Folksams tjänstemän berör runt 130 medlemmar och gick ut vid årsskiftet.