– Det finns ett mantra i svensk detaljhandel i dag att man ska hålla ned personaltätheten för att sänka kostnaderna. Men jag menar att det är feltänkt, sa David Jansson är analytiker och jobbar på tidningen Market.
Trots elva år med konstant tillväxt i detaljhandeln kommer det att krävas bättre kundrelationer om man vill behålla en positiv utveckling.
En av de viktigaste faktorerna då är personalen.
Han menar att det kommer att krävas mer personal och särskilt personal med specialkunskaper.
– Personal som ger bra service är en nyckelfaktor till framgång i dag, slog han fast.
Det kommer också finnas en efterfrågan på shoppingassistenter, så kallade personal shoppers, i butikerna och stylister som kan hjälpa till att vägleda kunderna.
Andra faktorer för att stärka kundrelationerna som han pekade på är skapa en roligare butiksmiljö, att se butiken som en scen, och ökad tillgänglighet. Han menade att det är viktigt att göra det enklare för kunderna genom att till exempel etablera små kompakta butiker centralt och att erbjuda handel via nätet.